За ГПК Карлък-СС

Горовладелска производителна кооперация „Карлък-СС“ е създадена на 28.01.1925г. и стопанисва част от територията на Горско стопанство Широка лъка.греди гпк карлък-сс

Основната дейност на ГПК „Карлък-СС“ е дърводобив, дървопреработване и производство на объл и фасониран дървен материал – дъски, греди, детайли, както и ползване на рекреационния природен ресурс в интерес на нейните членове-кооператори.

Площта на ГПК „Карлък-СС“ е 1000ха. Днес тази площ включва частните горски ревири Карлък, Турлата с Туралското, Осиката, Ослен и Бърцето в подножието на връх Перелик с надморска височина от 1300м. до 2191м. в землището на село Солища.гпк карлък-сс гатеристи

Горите на територията на Горовладелска производителна кооперация „Карлък-СС“ са иглолистни с преобладаване на смърч, като площта в най-високата им част е дял от вододайната зона на Пампорово и Смолян.

Умереният климат в землището на ГПК „Карлък-СС“ привлича погледа на посетителите. През лятото те могат да се радват на прохладния планински въздух, бистрата ледена изворна вода и голямото разнообразие от горски плодове и лечебни билки. Зимата е мека с много сняг до края на април със завидно много слънчеви дни през цялата година. Въздуха е чист, а в подножието на Солийски връх, livadaпри 2-3 вековната черборова гора, показателите на един кубически метър въздух са уникални. На този природен дар се радват член-кооператорите от двете села и се стараят грижовно да се запази за поколенията.

Местното население постоянно усеща големите предимства от кооперативното стопанисване на горските ревири, затова трайно и градивно работи и подкрепя тази доказана форма на управление, гпк карлък-СС турлата зимакоято има много силна социална функция за постоянен доход в структурно слабия ни красив планински район.

За всички туристи и любители на Родопа планина е полезно да знаят, че рано или късно, сега или след време, трябва да посетят Перелишкия дял и Чернатица, където се събират върхове и гледки, върхове с крепости, история, легенди – част от България, част от нашата кооперация.

„Погледнете света от високо и моля Ви не сравнявайте видяното с друго – то няма аналог.“