Горовладелска производителна кооперация „Карлък-СС – Солища“

Горовладелска производителна кооперация „Карлък-СС – Солища“ е създадена на 28.01.1925г. и стопанисва част от територията на Горско стопанство Широка лъка.
Основната дейност на ГПК „Карлък-СС“ е дърводобив, дървопреработване и производство на объл и фасониран дървен материал – дъски, греди, детайли.

Площта на ГПК „Карлък-СС“ е 1000ха. Днес тази площ включва частните горски ревири Карлък, Турлата с Туралското, Осиката, Ослен и Бърцето в подножието на връх Перелик с надморска височина от 1300м. до 2191м. в землището на село Солища.
Горите на територията на Горовладелска производителна кооперация „Карлък-СС“ са иглолистни с преобладаване на смърч, като площта в най-високата им част е дял от вододайната зона на Пампорово и Смолян.

Климатът тук е умерен. Лятото е прохладно. Зимата е мека с много сняг до края на април със завидно много слънчеви дни през цялата година. Въздуха е чист, а в подножието на Солийски връх, при 2-3 вековната черборова гора, показателите на един кубически метър въздух са уникални. На този природен дар се радват член-кооператорите от двете села Солища и Стикъл и се стараят грижовно да се запази за поколенията.

Местното население постоянно усеща големите предимства от кооперативното стопанисване на горските ревири, затова трайно и градивно работи и подкрепя тази доказана форма на управление, която има много силна социална функция за постоянен доход в структурно слабия ни красив планински район.