Цени на дървен материал на ГПК Карлък-СС Солища

Основната дейност на ГПК „Карлък-СС – Солища“ е дърводобив, дървопреработване и производство на объл и фасониран
дървен материал – дъски, греди, детайли, талпи, трупи, ритловици и др.

Ценоразпис на фасонирани материали в сила от 04.10.2021г. по Решение на УС:

Класове / Асортимент
Качество
цена лв/куб.м.
цена лв. за 1 брой
1
Талпи от 3 – 5 см / 4 м.
I
520
34
2
Дъски свободен размер / чисти дъски / 2,5см. 4м.
I
470
3
Дъски / кофражни / 2,5см. – 3м. и 4м.
II
340
4
Дъски / кофражни / 2,5см. – 2,5м.
II
270
5
Дъски / кофражни / 2,5см. – 2м.
II
240
6
Дъски / кофражни / 2,5см. – 1м; 1,5м
II
200
7
Греди 8/8; 10/10; 12/12 – 3м, 4м.
I
470
15
8
Ребра 5/10; 6/12 – 3м, 4м.
I
470
15
9
Греди 14/14 – 4м.
I
490
31
10
Греди 16/16 – 4м.
I
520
34
11
Греди 18/18 – 4м.
I
520
34
12
Греди / кофражни 5/5; 6/6; 8/10; 10/10 – 3м. и 4м.
II
400
14
13
Ребра / кофражни 5/10; 6/12 – 3м. и 4м.
II
400
14
14
Изрезки – тон
65
15
Изрезки за огрев – куб.м.
30
16
Изрезки за огрев – 1 връзка
15
17
Трици
17
18
Летви 2/3 и 3/4 – 0,50лв. за 1л.м. = 2лв.
2
19
Окрайчени капаци – 600 л.м. = 1 куб.м.; 0,25 лв – 1л.м.
100
1
20
Полу янове – 1,00лв. за 1 л.м.
4

Забележка:
Посочените цени са без ДДС.
Цени за бърза и специална поръчка + 10% над посочените.

Услугите се заплащат допълнително както следва:
1. Бичене на ишлеме – 60лв/куб.м.
2. Товаряне на изрезки – 12лв/час

Ценоразписа важи и за работници и служители на кооперацията.
Заплащането става с банков превод в тридневен срок или в брой на касата на кооперацията.


ГПК „Карлък-СС Солища“ не продава обла дървесина.


Дърва за огрев за член – кооператори по тарифа на корен (добив) – 8 лв./куб.м.
Дърва за огрев за член – кооператори от временни складове – 21 лв./куб.м.
Дърва за огрев за търговци от временни складове – 27 лв./куб.м.

Забележка:
Посочените цени са без ДДС.

Цените са франко временни складове на кооперацията.
Относителното тегло на иглолистната дървесина е разчетено на 800 кг. на куб.м.
Цените за строителна дървесина добивана от черен бор са с 10.00 лв по – ниски.