Цени на дървен материал на ГПК Карлък-СС Солища

Основната дейност на ГПК „Карлък-СС – Солища“ е дърводобив, дървопреработване и производство на объл и фасониран дървен материал – дъски, греди, детайли, талпи, трупи, ритловици и др.

Ценоразпис на фасонирани материали в сила от 01.06.2018г. по Решение на УС:

Класове
Качество
цена лв/куб.м.
1
Талпи от 3 – 6 см
I
300
2
Дъски колибровани
I
300
3
Дъски свободен размер
I
265
4
Дъски от 2,2 – 3 см – 4 м (кофражни)
II
200
5
Дъски кофражни 3 м
II
195
6
Дъски кофражни 2,5 м
II
155
7
Дъски кофражни 2 м
II
145
8
Дъски кофражни 1 м; 1,5 м
II
140
9
Летви
170
10
Греди 10/16; 16/16; 18/18; 18/24
I
265
11
Греди 12/12; 14/14
I
265
12
Греди 5/10; 6/12; 8/8; 10/10
I
265
13
Греди 5/10; 6/12; 8/8; 10/10
II
210
14
Греди 5/5; 6/6; 5/7
II
205
15
Капаци 600л.м. = 1 куб.м.
0.30 за 1 л.м. /52.00 тон/
16
Изрезки – тон
45
17
Трици
10
18
Изрезки за огрев – куб.м.
20
19
Изрезки за огрев – 1 връзка
10

Забележка:
Посочените цени са без ДДС.

Услугите се заплащат допълнително както следва:
1. Бичене на ишлеме – 60лв/куб.м.
2. Товаряне на изрезки – 12лв/час

Ценоразписа важи и за работници и служители на кооперацията.
Заплащането става с банков превод в тридневен срок или в брой на касата на кооперацията.


ГПК „Карлък-СС Солища“ не продава обла дървесина.


Дърва за огрев за член – кооператори по тарифа на корен (добив) – 8 лв./куб.м.
Дърва за огрев за член – кооператори от временни складове – 17 лв./куб.м.
Дърва за огрев за търговци от временни складове – 24 лв./куб.м.

Забележка:
Посочените цени са без ДДС.

Цените са франко временни складове на кооперацията.
Относителното тегло на иглолистната дървесина е разчетено на 800 кг. на куб.м.
Цените за строителна дървесина добивана от черен бор са с 10.00 лв по – ниски.